Door gebruik te maken van onze website, ontvangen wij bepaalde gegevens van de gebruikers. Het is belangrijk voor ons dat we met jouw persoonsgegevens zorgvuldig omgaan. Door middel van deze privacystatement willen wij jou willen we jou zo goed mogelijk inlichten over de data die wij van jou verzamelen, de manier waarop jouw gegevens worden verzameld en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Privacybeleid Duthler Personal Training

Definities

  1. Privacy statement: deze privacy statement;
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  3. Verantwoordelijke: Duthler Personal Training, info@duthler-personaltraining.nl Website: de website onder https://duthler-personaltraining.nl/

Persoonlijke gegevens

Gegevens zoals jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en andere overige informatie die aan ons verstrekt wordt, worden door ons verzameld wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. Ook uit andere bronnen verkrijgen we informatie die vervolgens gecombineerd kunnen worden met de gegevens die we al reeds van u hebben. Wat dit mogelijk maakt is dat we de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens kunnen verbeteren. Hierbij komt ook dat de informatie die verzameld wordt met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Een van de technieken die hiervoor worden gebruikt zijn cookies. Er zijn verschillende doeleinden waarom deze gegevens worden verzameld. Deze doeleinden zijn als volgt.

  • we kunnen jou om de juiste manier identificeren als persoon en je op de juiste manier aanspreken met je naam;
  • we kunnen jouw vragen verwerken en beantwoorden;
  • we kunnen de overeenkomst die we met jou hebben uitvoeren;
  • als er vragen of klachten zijn kunnen we dit met jou communiceren;
  • we kunnen de statistieken analyseren met betrekking tot het gebruik maken van onze website;
  • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
  • we kunnen een eventuele sollicitatie verwerken en afhandelen.

1 Algemeen

1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Duthler Personal Training de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Duthler Personal Training worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens die Gebruiker aan Van Dongen Online doorstuurt (bijvoorbeeld in het tekstuele gedeelte van ons contactformulier).

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Duthler Personal Training verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke].

2.2 Duthler Personal Training gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt.

2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Duthler Personal Training de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. We gebruiken uw gegevens in een dergelijk geval om u bijvoorbeeld terug te kunnen mailen en/of bellen.

2.2 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen door te mailen naar info@duthler-personaltraining.nl

3 Doorgifte aan derden

3.1 Duthler Personal Training zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1 de doorgifte gebeurt aan een partner voor een of enkele diensten of producten die in dit privacy statement zijn opgenomen door Duthler Personal Training. Duthler Personal Training heeft met deze partners een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker (onze partners(s)) voldoende waarborgen dat ze op technisch en organisatorisch vlak voldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen. of;

3.1.2 Duthler Personal Training op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4 Cookies

4.1 duthler-personaltraining.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld uw voorkeuren als bezoeker. Hierdoor kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Het wordt daarmee verboden voor alle overige websites. De meeste moderne browsers maken gebruik van deze mogelijkheid.

4.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit komt overeen met het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Duthler Personal Training bereiken op info@duthler-personaltraining.nl of postadres Palladiostraat 63, 5624 AC, Eindhoven.

6 Bewaartermijn

6.1 Duthler Personal Training bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij ons op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Beveiliging

7.1 Duthler Personal Training heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Een van deze maatregelen is SSL beveiliging op haar website.

8 Wijzigingen in het Privacy statement

8.1 Duthler Personal Training behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen indien nodig. Alle aanpassingen worden op deze pagina, onderaan, bekend gemaakt. Wij adviseren u als gebruiker dan ook om deze pagina in de gaten te houden voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 23 mei 2018.

Contact

Duthler Personal Training

Palladiostraat 63

5624 AC, Eindhoven

info@duthler-personaltraining.nl

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. U bent natuurlijk altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij zoeken liever eerst samen naar een passende oplossing.

Duthler Personal Training krijgt van haar klanten gemiddeld een 9.5/10 gebaseerd op 15 stemmen (Bekijk reviews)